۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله هنجاريابي مقياس تجديد نظر شده حافظه وكسلر در شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۵۶ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: هنجاريابي مقياس تجديد نظر شده حافظه وكسلر در شهر شيراز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقياس حافظه وكسلر
مقاله هنجاريابي
مقاله حافظه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اورنگي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عاطف وحيد محمدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اصلي اين پژوهش آماده سازي، انطباق و هنجاريابي مقياس تجديد نظر شده حافظه وكسلر در شهر شيراز، بررسي پايايي و روايي، تهيه جدولها و نمرات هنجاري آن در سنين ۶۴-۱۶ سال بوده است.
روش: پس از انجام پژوهش مقدماتي، فرم فارسي پرسشنامه ياد شده تهيه شد. آزمودنيهاي پژوهش را ۲۰۵ آزمودني بهنجار تشكيل داده‏اند كه در چهار گروه سني ۱۶ سال تمام تا ۶۴ سال و ۱۱ ماه با استفاده از مقياس ياد شده مورد آزمون قرار گرفتند.

© حقوق سایت محفوظ است