۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله همپوشاني سردردهاي اوليه (بيرجند، ۱۳۷۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۲۶ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: همپوشاني سردردهاي اوليه (بيرجند، ۱۳۷۹)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سردرد
مقاله ميگرن
مقاله همپوشاني
مقاله تداخل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قندهاري كاويان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: همپوشاني سردردهاي اوليه ناشايع نبوده و منجر به بروز مشكلاتي در تشخيص صحيح و درمان موثر سردرد مي شود.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي آينده نگر طي سال ۱۳۷۹ در يك درمانگاه سردرد در شهر بيرجند انجام شد. تشخيص سردرد توسط متخصص مغز و اعصاب و بر اساس معيارهاي انجمن بين المللي سردرد بوده و تمامي بيماران حداقل سه نوبت ويزيت و پيگيري شدند. مقايسه آماري همپوشاني سردردهاي ميگرني و تنشي در دو جنس با استفاده از آزمون كاي دو بوده و p<0.05 به عنوان تفاوت معني دار تلقي شد.
يافته ها: در اين مطالعه ۵۳۱ بيمار (۳۹۵ زن و ۱۳۶ مرد) بررسي شدند. همپوشاني زير گونه هاي ميگرن در ۴۰٫۷% زنان و ۳۲٫۱% مردان ميگرني مشاهده شد. همچنين همپوشاني سردرد تنشي نيز در ۳۰% زنان و ۱۸٫۶% مردان ميگرني وجود داشت كه تفاوت معني داري نداشتند. يك نفر از ۵ مرد مبتلا به سردرد خوشه اي دچار نورآلژي تري ژمينال شده و يك نفر از ۲ زن، مبتلا به درد مزمن و گاهگاهي نيمه سر مبتلا به ميگرن بود.
نتيجه گيري: همپوشاني سردردهاي اوليه پديده اي شايع بوده و تفاوت آماري معني داري بين دو جنس در اين زمينه وجود ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است