۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله همه گير شناسي درد مزمن در دبيران مرد استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۷۹ در طب جنوب از صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: همه گير شناسي درد مزمن در دبيران مرد استان خوزستان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد مزمن
مقاله كمر درد
مقاله شغل
مقاله بهداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باطبي عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: نجاريان بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: شكركن حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي زاده هنرمند مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درد مزمن به کاهش توليد، ناباروري شغلي، غيبت از کار و حتي بيکاري منجر مي گردد. در اين تحقيق همه گير شناسي، اختلال درد مزمن در دبيران مرد استان خوزستان مورد بررسي قرار گرفت، روش تحقيق حاضر به صورت ميداني بود. نمونه اي به حجم ۱۵۹۰ نفر از بين دبيران مرد شهرهاي مختلف استان خوزستان به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين تحقيق براي ارزيابي درد مزمن شامل آزمون درد مزمن (اصغري مقدم، ۱۳۷۵) و مصاحبه باليني سازمان يافته بود. آزمون موردنظر از لحاظ پايايي و اعتبار نيز مورد ارزيابي قرار گرفت. تعداد ۵۱۱(%۳۲٫۳) از دبيران مورد مطالعه دچار درد مزمن بودند. کمر درد مزمن با فراواني ۳۰٫۹ درصد بالاترين ناحيه ابتلا؛ به درد را دارا بود. ميان سن و نوع درد مزمن (ناحيه کمر و سر و گردن) ارتباط قابل توجه اي موجود بود. (P<0.05). همچنين درد مزمن در گروه با سابقه شغلي ۱۰ تا ۱۹ سال شايع بود. شيوع بالاي درد مزمن در دبيران بايد بطور جدي مورد توجه قرار گرفته و با تدوين روش ها و برنامه هاي بهداشتي در جهت کاهش و بهبود آن گامهاي اساسي برداشت.

© حقوق سایت محفوظ است