۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله همه گير شناسي خودسوزي بيماران بستري در بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) بيرجند (۱۳۸۲-۱۳۷۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۴۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: همه گير شناسي خودسوزي بيماران بستري در بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) بيرجند (۱۳۸۲-۱۳۷۷)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همه گير شناسي
مقاله خودسوزي
مقاله خودكشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي مقدم مريم
جناب آقای / سرکار خانم: طبيعي شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: خودكشي، عمل آسيب رساندن به خود به قصد انهدام نفس است كه به عنوان نشانه اي از عدم احساس امنيت فردي، معضل بسياري از كشورهاي جهان مي باشد. خودسوزي در بين همه اشكال آسيب رساندن به خود، از همه دردناك تر و كشنده تر است. در جوامع مختلف ميزان خودسوزي از ۰٫۳۷ تا ۴۰ درصد كل بيماران بستري ناشي از سوختگي متغير است. در ايران آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد، اما بر اساس بررسيهاي انجام شده بين ۱۵-۱۰ درصد بيماران سوختگي بستري شده به علت خودسوزي بوده است.
روشها: اين مطالعه توصيفي مقطعي به منظور بررسي همه گير شناسي بيماران خودسوزي بستري در بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) بيرجند در طي سالهاي ۸۲-۱۳۷۷ انجام گرفت. با بررسي پرونده اين بيماران مشخصات دموگرافيك و اطلاعات مربوط به سوختگي (وسعت سوختگي، عامل سوزاننده و …) جمع آوري و تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه در طي پنج سال از ۴۴۲ بيمار بستري در بخش سوختگي ۲۱٫۲ درصد موارد ناشي از خودسوزي بود. توزيع فراواني خودسوزي در زنان و در افراد داراي تحصيلات ابتدايي بيشتر بود (به ترتيب ۶۴٫۹ درصد و ۴۸٫۹ درصد). ميانگين سني ۱۲٫۱۷± ۲۶٫۸۰ سال بود. توزيع فراواني آن در سنين ۱۱ تا  20سال بيشتر بود. در بيشتر موارد خودسوزي با مايعات قابل اشتعال به ويژه نفت و در منزل رخ داده بود (به ترتيب ۹۱٫۵ درصد و ۹۷٫۹ درصد). ميانگين سطح سوختگي ۷۳ درصد و ميزان مرگ و مير ۸۴ درصد بود.
نتيجه گيري: بالا بودن ميزان وقوع خودسوزي در نوجوانان و زنان به عنوان گروه هاي در معرض خطر و بالابودن ميزان مرگ و مير بيماران، لزوم اجراي برنامه هاي آموزشي را در جامعه براي حمايت از افراد آسيب پذير، پيشگيري، كشف و درمان علل اصلي خودسوزي به كمك مشاوره روانشناسي و توجه به بازآموزي تيم مراقبتي ضروري مي سازد.

© حقوق سایت محفوظ است