۱۳۹۶-۰۶-۳۰

مقاله همبودي اختلال تورت و اختلال وسواسي – اجباري در كودكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۳ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۲۲ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: همبودي اختلال تورت و اختلال وسواسي – اجباري در كودكان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال تورت
مقاله اختلال وسواسي – اجباري
مقاله اختلال بيش فعالي و كمبود توجه
مقاله همبودي
مقاله كودك و نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علاقبندراد جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي عظيم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حكيم شوشتري ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: شهريور زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش با هدف بررسي ميزان همبودي اختلال تورت با اختلال وسواسي – اجباري (OCD) انجام شده است.
روش: همه ي بيماراني که با اختلال تورت از زمان آغاز به کار بخش روانپزشکي کودکان بيمارستان روزبه به اين بخش مراجعه نموده بودند ( ۲۰بيمار) مورد ارزيابي قرار گرفتند و با ۲۰ بيمار مبتلا به اختلال بيش فعالي و کمبود توجه و ۲۰ بيمار مبتلا به OCD مقايسه شدند. داده هاي پژوهش به کمک مقياس شدت تيک ييل گرآوري شد و با بهره گيري از روش هاي آمار توصيفي، ضريب همبستگي فيشر و آزمون آماري خي دو تحليل گرديد.
يافته ها: اين بررسي ميانگين سني را در شروع اختلال تورت ۸٫۵ سال (انحراف معيار ۰٫۶۵) و در شروع ۱۴٫۵ OCD سال (انحراف معيار ۰٫۷) نشان داد. نسبت مرد به زن در اختلال تورت ۴ به ۱ و در ۲ OCD به ۱ بود. ميزان همبستگي ميان ابتلا به اين دو اختلال از نظر آماري معني دار بود. ميزان همبستگي معني داري براي همبودي اختلال تورت و OCD در بستگان درجه اول بيماران ديده نشد.
نتيجه: ميزان همبودي OCD در کودکان مبتلا به اختلال تورت قابل توجه است.

© حقوق سایت محفوظ است