۱۳۹۶-۰۷-۰۹

مقاله همانندي هاي دو قهرمان اسطوره اي در ادبيات حماسي ايران و ادبيات نمايشي ايرلند (رستم – كوهولين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در هنرهاي زيبا از صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: همانندي هاي دو قهرمان اسطوره اي در ادبيات حماسي ايران و ادبيات نمايشي ايرلند (رستم – كوهولين)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قهرمان،‌حماسه
مقاله ايران
مقاله ايرلند
مقاله رستم
مقاله كوهولين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهندس پور فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: پورجعفر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، دو قهرمان همانند، از دو دسته ي ادبي مختلف – رستم از ادبيات حماسي ايران با كوهولين از ادبيات نمايشي ايرلند – مقابله شده اند. بررسي همانندي اين دو قهرمان به منزله ي ارزيابي شباهت ها و تفاوت هاي طرح داستاني نمايشنامه كوهولين و داستان رستم و سهراب شاهنامه ي فردوسي است. از اين رو و به همين ضرورت است كه كردارهاي رستم و كوهولين در جريان داستان مورد ارزيابي قرار گرفته؛ كردارهاي قهرماناني اسطوره اي كه فرجام شان فرزند كشي است.
دراين جا نسبت بين هر يك از قهرمانان (رستم – كوهولين) با وقايع، تصميم و اعمالشان از آغاز تا ختم حادثه، در مقايسه اي تطبيقي و محتوايي ارزيابي خواهند شد. در اين روش مبنا، مقايسه هر جز از طرح داستان ها با هم و هر جز از كردارقهرمانان با هم است. دراين تحليل توصيفي و تطبيقي، درخواهيم يافت كه بين دو اسطوره مشتركات فراواني وجود دارد كه مي تواند دلالت بر هم خانوادگي، و يگانگي در خاستگاه و منشا آنها داشته باشد

© حقوق سایت محفوظ است