۱۳۹۵-۰۵-۱۱

مقاله نگرشي بر انديشه کلامي- سياسي آل نوبخت (با تکيه بر نظريه امامت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آينه معرفت از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: نگرشي بر انديشه کلامي- سياسي آل نوبخت (با تکيه بر نظريه امامت)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاندان نوبختي
مقاله انديشه کلامي – سياسي
مقاله امامت
مقاله بحران غيبت
مقاله کلام سياسي
مقاله گفتمان اعتدالي و ترکيبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سبزي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لزوم تحول و بازنگري انديشه کلامي – سياسي شيعه در ارتباط با بحران غيبت امري مهم است که پايه هاي آن توسط امامان شيعه ريخته شد، اما در دوران غيبت، نوبختيان نقش اصلي را در اين تحول ايفا کردند. انديشمندان نوبختي در فضاي بحراني غيبت در عرصه کلام سياسي به بررسي مسائل اساسي و مشکلات واقعي مکتب اماميه پرداختند. تلاش اين بزرگان براي پاسخ به مسائل مبتلا به جامعه تاکيد بر گفتماني اعتدالي و ترکيبي بود که مرکب از عقل گرايي و روش حکمي معتدل و هماهنگ با نص (کتاب و سنت) مي باشد. اين نگرش در واقع ترکيب منطقي عقل و وحي متناسب با شرايط زمانه و سازگار با مکتب اماميه بود. در سطح سياسي اين خاندان علاوه بر تمرکز بر پاسخ به شبهات ديني به ويژه در عرصه سياست، توسعه فضا براي دفاع از اعتقادات ديني اماميه را مدنظر داشتند. در اساس، شکل گيري انديشه کلامي – سياسي خاندان نوبختي نمونه اي بارز از پاسخ به بحران هاي معرفتي و سياسي جامعه قلمداد مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است