۱۳۹۵-۰۴-۲۷

مقاله نگاهي به ويژگي هاي اعرابي كتاب اعراب القرآن نحاس و املاء ما من به الرحمن عكبري (بررسي موردي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۰ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۷۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: نگاهي به ويژگي هاي اعرابي كتاب اعراب القرآن نحاس و املاء ما من به الرحمن عكبري (بررسي موردي)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعراب قرآن
مقاله مقايسه
مقاله وجوه اعراب
مقاله نحاس
مقاله عکبري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاشازانوس احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شيدايي قره قشلاقي آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از دانش هايي که با قرآن کريم ارتباطي تنگاتنگ دارد، علم نحو است؛ زيرا هر چند خود از قرآن برخاسته است، عامل اصلي براي درک مفاهيم و تفسير آن محسوب مي شود. از ميان شاخه هاي اين علم، اعراب قرآن از جايگاهي ويژه برخوردار است؛ چون اگر نحو را ستون استوار دانش هاي قرآني بدانيم، اعراب قرآن خلاصه آن به شمار مي رود؛ به همين دليل، از زمان هاي گذشته تاکنون، بزرگ ترين عالمان در اين عرصه گام نهاده و با خلق آثاري جاودان، هر يک به سهم خود در جهت حفظ زبان اين کتاب آسماني کوشيده اند. تحقيق درباره اعراب قرآن و عالمان برجسته اين حوزه بيانگر آن است که نحاس و عکبري از بزرگ ترين عالماني هستند که در کتاب هاي تفسير و نحو، به نظرهايشان تکيه شده است؛ بنابراين، در اين مقاله، کتاب هاي اعرابي ايشان، يعني اعراب القرآن نحاس و املاء ما من به الرحمن عکبري را معرفي و روش تاليف آن دو را بررسي مي کنيم و محتواي آنها را نيز به صورت موردي با يکديگر مقايسه مي کنيم. با توجه به اينکه عکبري دو قرن پس از نحاس مي زيسته است، اين دو کتاب با وجود شباهت هاي فراوان، مثل بررسي اعراب قرآن از اول و به ترتيب سوره ها، تفاوت هايي هم با يکديگر دارند. در اين پژوهش، نمونه هايي از اين تفاوت ها را در سه حوزه اعراب، قرائت و شواهد نشان خواهيم داد.

© حقوق سایت محفوظ است