۱۳۹۵-۰۴-۱۳

مقاله نگاهي بر آموزش بين حرفه اي در تربيت کارکنان حيطه سلامت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۰ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۱۲۳۱ تا ۱۲۴۰ منتشر شده است.
نام: نگاهي بر آموزش بين حرفه اي در تربيت کارکنان حيطه سلامت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بين حرفه اي
مقاله آموزش پزشکي
مقاله اثربخشي
مقاله اصول ياددهي-يادگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: يماني نيكو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آموزش بين حرفه اي يکي از روش هاي آموزشي است که در متون مختلف، بر استفاده از آن تاکيد شده است و اعتقاد بر اين است که مي تواند باعث افزايش همکاري هاي بين حرفه اي و بهبود کيفيت مراقبت از بيمار شود. هدف از اين مطالعه مرور متون مرتبط و استخراج مفاهيم و نکات مورد توجه در آموزش بين حرفه اي بوده است.
روش ها: مقاله حاضر يک مطالعه مروري است که از طريق جستجوي غير نظام مند پايگاه هاي اطلاعاتي Medline و CINAHL و نيز موتور جستجوي Google انجام گرديد. نتايج بازيابي شده به زبان انگليسي، مقالات مروري و متاآناليز محدود شد.
نتايج: از نتايج بازيابي شده تعداد ۴۵ مدرک که شامل مقاله، کتاب و صفحات وب بود مورد بررسي و دسته بندي قرار گرفت. ابتدا مفهوم آموزش بين حرفه اي از ديدگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. و از آن جا که هر رويکرد آموزشي براي خود مباني نظري، رويکردهاي تدريس و به طور کلي عوامل مربوط به ياددهي و يادگيري دارد در بخش بعدي به اجمال به اين مسائل پرداخته شد و در بخش پاياني اثربخشي آموزش بين حرفه اي مورد بحث قرار گرفت.
نتيجه گيري: با توجه به نقش آموزش بين حرفه اي در افزايش دانش، نگرش و مهارت هاي دانشجويان حيطه سلامت، انتظار مي رود که در آموزش علوم پزشکي مورد توجه بيشتري قرار بگيرد.

© حقوق سایت محفوظ است