۱۳۹۵-۰۱-۲۹

مقاله نيازهاي آموزشي زوجين جوان در زمينه بهداشت باروري در استان يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۳ در طلوع بهداشت از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: نيازهاي آموزشي زوجين جوان در زمينه بهداشت باروري در استان يزد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زوجين جوان
مقاله آگاهي
مقاله نياز آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسيان پروين
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري فروزنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از نيازهاي اساسي زوجين جوان داشتن آگاهي در زمينه بهداشت باروري است که در بهبود سلامت و تحکيم بنيان خانواده تاثير بسزايي خواهد داشت. شناخت نيازهاي زوجين جوان توجه بيشتر برنامه ريزان را به مسائلي که زوجين کمتر از آن آگاهي دارند سوق مي دهد ارائه آموزش هاي مورد نياز به زوجين جوان کمک مي نمايد تا افکار و احساسات خود را بهتر درک نموده و تصميمات صحيح و مناسبتري در مورد موضوعات بهداشت باروري براي خود اتخاذ نمايند.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي تحليلي مي باشد و جامعه مورد پژوهش زوجين داوطلب مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج بودندکه يکسال از ازدواج آنها گذشته و نيازهاي آموزشي خود را بعد از تجربه در زندگي بيان نمودند. نمونه ها شامل ۲۴۰ زوج و ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه بود که بصورت مصاحبه تکميل و اطلاعات با نرم افزار SPSS مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.
يافته ها: کم سوادها، روستائيان، شاغلين داخل منزل و کارگران،ازافرادي هستند که نياز آموزشي آنها بيشتر از سايرين بود و از نظر آماري تفاوت معني داراست (P=0.000) اما نياز آموزشي با سن ازدواج و جنس مرتبط نبوده و تفاوت معني داري ندارد (P>0.05).
ميزان نياز آموزشي به موضوعات بهداشت دوران قاعدگي،چگونه باردار شدن، بيماريهاي مقاربتي، بارداريهاي پرخطر ، بيماريهاي مادرزادي ،سرطا نهاي شايع ،اختلالات جنسي را زياد و خيلي زياد بيان نمودند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه بايد به نيازهاي آموزشي زوجين توجه بيشتر نموده و براي گروه کم سواد و روستائيان کلاسهاي تکميلي بعد از ازدواج گذاشته شود و بر اساس نيازهاي بدست آمده،سرفصل ها برنامه ها و امکانات آموزشي مناسب با آنها را تدارک ببينند.

© حقوق سایت محفوظ است