۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله نوسانات آزاد سيارات شبه زمين در حضور ميدان مغناطيسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۸۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: نوسانات آزاد سيارات شبه زمين در حضور ميدان مغناطيسي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيارات
مقاله نوسان
مقاله زمين
مقاله ميدان مغناطيسي
مقاله مغناطوهيدروديناميك
مقاله امواج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني يوسفعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري قيداري سعداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوسانات آزاد يک سياره شبه زمين و غير چرخشي در حضور ميدان مغناطيسي بدون نيرو بررسي مي شود. مدل مورد نظر شامل يک هسته داخلي جامد، يک هسته بيروني مايع و يک گوشته جامد است که داراي تقارن کروي است. جابه جاييهاي لاگرانژي در محيط با استفاده از قضيه هلمهولتز که در آن تبديل پيمانه اي خاصي صورت گرفته است به مولفه هاي اسکالر، قطبي وار و چنبره اي تفکيک مي شود. اين مولفه ها به ترتيب با وجوه p، g و t متناظرند. وجوه طبيعي مدل با استفاده از روش وردشي ريلي – ريتز محاسبه مي شوند. بخشهاي جامد سياره و حضور ميدان مغناطيسي باعث ايجاد نوسانات چنبره اي خالص مي گردند. علاوه بر آن ميدان مغناطيسي باعث جفتيدگي وجوه p و g نيز مي شود. به عنوان کاربردي از مدل، داده هاي لرزه اي واقعي زمين جهت محاسبه ويژه بردارها و ويژه مقادير وجوه مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

© حقوق سایت محفوظ است