۱۳۹۵-۰۱-۱۱

مقاله نماد از ديدگاه ابهام (تحليل عناصر بلاغي نمادگونه در شعر معاصر فارسي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۲ در فنون ادبي از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: نماد از ديدگاه ابهام (تحليل عناصر بلاغي نمادگونه در شعر معاصر فارسي)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماد
مقاله نمادگونه ها
مقاله شعر معاصر
مقاله ابهام
مقاله کنايه رمزي
مقاله استعاره نمادنما
مقاله عناصر بلاغي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رسوليان آراني صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نماد از منظر علوم بلاغي کلمه، عبارت و يا جمله اي است که علاوه بر معناي ظاهري، طيف معنايي گسترده اي به خواننده القا کند. از آن جا که بيان انديشه هاي غامض عرفاني و انعکاس غير مستقيم انديشه هاي سياسي و اجتماعي در غالب نمادين، آسان تر است، از ديرباز نماد و نمادپردازي در ادب فارسي به ويژه در گستره شعر فارسي، ظهور ويژه اي داشته است. در ادبيات معاصر علاوه بر عوامل مذکور، توجه به آشنايي زدايي در متون ادبي و ظهور و بروز مکاتبي که گرايش خاص به ابهام دارند، بسامد نمادپردازي را افزون تر کرده است؛ بخصوص اينکه نماد تمام ويژگي هاي ابهام هنري را دارد و يکي از عوامل اصلي ابهام زا در شعر به شمار مي رود. از اين رو ارائه تعاريف دقيق و بررسي نمادهاي شعر معاصر، مي تواند گره گشاي ابهام حاکم بر آنها باشد و در تشخيص نماد از موارد مشابه آن يعني کنايه هاي رمزي و استعاره هاي نمادنما به خواننده کمک کند. لذا در اين مقاله برآنيم عناصر بلاغي نمادگونه را در شعر معاصر مورد بررسي، تحليل و نقد قرار دهيم و نگرشي از ديدگاه ابهام به آنها داشته باشيم.

© حقوق سایت محفوظ است