۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله نكات اساسي در تجزيه و تحليل داده هاي آماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۳۰ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: نكات اساسي در تجزيه و تحليل داده هاي آماري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گشتاورها
مقاله همگن بودن واريانس ها
مقاله تبديل
مقاله نرمال بودن
مقاله نزديكترين همسايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرامي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر تجزيه و تحليل آماري مبتني بر يک مدل آماري است. مدل آماري خود شامل اجزايي است که مهم ترين آن ها رابطه رياضي بين متغير وابسته با عوامل و فاکتورهايي است که محقق علاقه مند به بررسي اثرات آن ها را روي ميانگين اين متغير مي باشد. علاوه بر اين فاکتورها، عوامل مزاحم ديگري هستند که اگر در رابطه رياضي مدل محلوظ نشوند، از صحت، اعتبار و دقت تجزيه و تحليل داده هاي آماري مي کاهد. مورد مهم ديگر، مفروضات پيرامون عوامل تصادفي موجود در رابطه رياضي مدل است که نقشي کمتر از مورد اول ندارد. اين مفروضات عمدتا به گشتاورهاي اول و دوم عوامل تصادفي و توزيع احتمال آن ها مربوط مي شود. صحت نتيجه گيري از تجزيه داده هاي آماري منوط به برقراري نسبي اين مفروضات و رابطه صحيح است. در بسياري از تجزيه و تحليل داده هاي آماري اين نکات اساسي به فراموشي سپرده مي شوند و بدون توجه به صحت يا عدم صحت برقراري آن ها، داده ها تجزيه و تحليل مي شوند. در اين مقاله به تشريح بعضي انواع مدل هلي آماري از دو جنبه فوق پرداخته مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است