۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله نقش واكسيناسيون هپاتيت B در بروز ITP شيرخواران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل از صفحه ۱۴۶ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: نقش واكسيناسيون هپاتيت B در بروز ITP شيرخواران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ITP
مقاله واكسيناسيون
مقاله واكسن هپاتيت B

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفارپورسخا كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ملكيان آرمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به بستري موارد پورپوراي ترومبوسيتوپني ايديوپاتيک (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura) در اوايل شيرخوارگي در مرکز پزشکي کودکان تبريز مطالعه حاضر جهت بررسي نقش واکسيناسيون هپاتيت B در بروز آن انجام شده است.
روش کار: پرونده بيماران زير شش ماه مبتلا به پورپورا که از اوايل سال ۱۳۷۲ لغايت ۱۳۸۱ در مرکز پزشکي کودکان بستري شده بودند مورد مطالعه قرار گرفت. در مجموع تعداد ۲۵ پرونده مربوط به شيرخواراني بود که با توجه به علايم باليني، شمارش گلبولي و آسپيراسيون مغز استخواني و رد ساير علل در نهايت تشخيص ITP مسجل شده بود و از آنجا که واکسيناسيون هپاتيت B از سال ۱۳۷۲ در ايران جزو واکسيناسيون مصوب کشوري قرار گرفته است. لذا جهت مقايسه، پرونده شيرخواران مبتلا به ITP مربوط به سال ۱۳۶۱ لغايت ۱۳۷۱ نيز بررسي شدند.
يافته ها: نتايج اين بررسي نشان داد که بروز ITP در شيرخواران زير ۶ ماه در طي سال هاي ۱۳۷۲ لغايت ۱۳۸۱ نسبت به دهه قبل از واکسيناسيون هپاتيت B افزايش يافته و اين اختلاف از نظر آماري معني دار مي باشد (p=0.0029).
نتيجه گيري: اگر چه عدم توانايي در اندازه گيري آنتي بادي ها در کشور ايران و ساير جوامع از علل عدم اثبات ارتباط علتي بين واکسيناسيون هپاتيت B و بروز ITP است ولي بررسي دو مقطع زماني در اين مطالعه تقويت کننده نقش واکسيناسيون هپاتيت B در بروز ITP در شيرخواران مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است