۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله نقش هوش هيجاني و طرح واره هاي هيجاني در رضايت مندي زناشويي زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۴۸۹ تا ۵۰۶ منتشر شده است.
نام: نقش هوش هيجاني و طرح واره هاي هيجاني در رضايت مندي زناشويي زنان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح واره هاي هيجاني
مقاله هوش هيجاني
مقاله رضايت مندي زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: نادري يزدان
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پورعباس علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي نقش هوش هيجاني و طرح واره هاي هيجاني در رضايت مندي زناشويي زنان بود. ۲۰۰ نفر زن متاهل به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و با استفاده از مقياس هاي طرح واره هاي هيجاني، هوش هيجاني و رضايت مندي زناشويي مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحليل رگرسيون چند متغيري به شيوه گام به گام تحليل شد.
نتايج نشان داد که مولفه هاي توجه و تمايز هوش هيجاني، پيش بيني کننده معنادار اکثر ابعاد رضايت مندي زناشويي هستند.
هم چنين، طرح واره هاي هيجاني سرزنش، توافق، ديدگاه ساده انگارنه نسبت به هيجان ها و ارزش هاي والاتر ابعاد مختلف رضايت مندي زناشويي را پيش بيني کردند. بر اساس يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت که هوش هيجاني و طرح واره هاي هيجاني کارآمد نقش کليدي در رضايت مندي زناشويي ايفا مي کنند.

© حقوق سایت محفوظ است