۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله نقش نيفديپين زير زباني در جلوگيري از افزايش فشار داخل چشمي ناشي از لوله ‌گذاري تراشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۳۸ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: نقش نيفديپين زير زباني در جلوگيري از افزايش فشار داخل چشمي ناشي از لوله ‌گذاري تراشه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيفديپين
مقاله ساكسينيل ‌كولين
مقاله لوله‌ گذاري تراشه
مقاله فشار داخل چشمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرويزكاظمي آصف
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صلوتي رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استفاده از داروي ساکسينيل کولين و لوله گذاري تراشه، منجر به افزايش فشار داخل چشم (IOP) مي‌گردد که اين افزايش خصوصاً در بيماران با ضايعات نفوذي چشم، خطرات جدي بدنبال دارد. روش‌هاي متعددي جهت تعديل اين عارضه پيشنهاد گرديده اما هيچکدام موفقيت چنداني بدنبال نداشته‌اند. گزارش‌هايي در خصوص تأثير نيفديپين، نوعي مهارکننده کانال کلسيم، بر فشار داخل چشم ارائه گرديده است. در مطالعه حاضر تأثير نيفديپين زير زباني برتغييرات فشار داخل چشمي متعاقب تجويز ساکسينيل کولين و لوله‌گذاري تراشه بررسي شده است.
مواد و روش‌ها: ۵۰ بيمار ۴۰-۳۰ ساله فاقد هر‌گونه بيماري چشمي، قلبي عروقي، و فشار خون داراي ASA:I و کانديداي عمل جراحي انتخابي غير چشمي در بيمارستان خليلي شيراز انتخاب و بصورت تصادفي به دو گروه ۲۵ نفري شاهد و آزمايش تقسيم شدند. ۲۰ دقيقه قبل از القاي بيهوشي به بيماران گروه آزمايش يک کپسول ۱۰ ميلي‌گرمي نيفديپين و به گروه شاهد کپسول دارونما، بصورت زير زباني داده شد. روش القاء و نگهداري بيهوشي در همه يکسان بوده است. فشار داخل چشمي و فشار خون سيستولي در زمان‌هاي پايه (قبل از دادن کپسول)، ۲۰ دقيقه بعد از مصرف کپسول (قبل از القاء بيهوشي)، بعد از القاء بيهوشي و در دقايق ۱-۳ و ۵ بعد از لوله‌گذاري تراشه ثبت و مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت.
يافته‌ها:در بيماران گروه آزمايش ميزان فشار داخل چشمي در اندازه‌گيريهاي انجام شده بعد از مصرف کپسول نيفديپين زير زباني،کمتر از فشار پايه بوده است، اما در بيماران گروه شاهد IOP در مراحل بعد از القاء بيهوشي و لوله‌گذاري تراشه افزايش قابل ملاحظه‌اي نسبت به فشار پايه نشان داده است (P<0.05). از طرفي در مراحل مختلف اندازه‌گيريهاي فشار خون سيستولي، تفاوتي بين گروه‌هاي شاهد و آزمايش مشاهده نگرديد.
نتيجه‌گيري: يافته‌هاي حاصله دال بر اثر پيشگيرانه استفاده از نيفديپين زير زباني بر تغيير فشار داخل چشمي متعاقب القاي بيهوشي و لوله‌گذاري تراشه مي‌باشد. از آنجايي که جلوگيري از افزايش IOP بيماران با ضايعات نفوذي چشم حائز اهميت مي‌باشد، استفاده از نيفديپين زير زباني قبل از القاي بيهوشي به‌عنوان روشي مؤثر توصيه مي‌گردد.

© حقوق سایت محفوظ است