۱۳۹۶-۰۶-۲۰

مقاله نقش نظام اطلاعاتي و فن‌آوري اطلاعات در تصميم‌گيري موثر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱- بهار ۱۳۸۲ در علوم انساني الزهرا از صفحه ۱۹۳ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: نقش نظام اطلاعاتي و فن‌آوري اطلاعات در تصميم‌گيري موثر
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم‌گيري
مقاله نظام اطلاعاتي
مقاله فن‌آوري اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدهوشي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، با بيان مفاهيم تصميم‌گيري، نظام اطلاعاتي و فن‌آوري اطلاعات، نقش و كاركرد نظام اطلاعاتي در هر مرحله از فرايند تصميم‌گيري و سطوح مديريتي تشريح گرديده و جلوه‌هاي مختلف نظام اطلاعاتي در پرتو تحول فن‌آوري اطلاعات و تأثير آن در فعاليتهاي مديريتي و اخذ تصميمات گوناگون مورد بررسي قرار گرفته است. استفاده مؤثر از نظام‌هاي اطلاعاتي مختلف به منظور افزايش سطح دانش و بينش تصميم‌گيرندگان، براساس نوع تصميمات، سطح تصميم‌گيري، نوع اطلاعات، رفتار تصميم‌گيرنده و فعاليت‌ها و پذيرش كاربر موضوع ديگري است كه به آن پرداخته شده است. در پايان به عنوان نتيجه‌گيري، تأثير فن‌آوري اطالعات در فعاليت‌هاي مديريتي خصوصاً در كمك به مديران در هر مرحله از تصميم‌گيري، يعني: شناسايي سريع مسائل سازماني، تجزيه و تحليل مسائل و ارائه راه حل‌هاي بهينه و همين طور در نحوه تصميم‌گيري بيان گرديده است.

© حقوق سایت محفوظ است