۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله نقش ميانجي تنظيم هيجان شناختي در ادراک نوجوانان از ابعاد سبک هاي فرزندپروري و موفقيت تحصيلي آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: نقش ميانجي تنظيم هيجان شناختي در ادراک نوجوانان از ابعاد سبک هاي فرزندپروري و موفقيت تحصيلي آنها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابعاد تربيتي
مقاله تنظيم هيجان شناختي
مقاله موفقيت تحصيلي
مقاله نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين آبادي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خداپناهي محمدكريم
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش واسطه اي تنظيم هيجان شناختي در رابطه با ابعاد سبک هاي فرزندپروري و موفقيت تحصيلي نوجوانان انجام شد.
روش: در يک مطالعه از نوع همبستگي، ۴۶۰ دانش آموز (۲۳۰ دختر و ۲۳۰ پسر) به صورت تصادفي نسبتي خوشه اي از دبيرستان هاي شهرستان کرج انتخاب شدند. در اين پژوهش از پرسشنامه سبک هاي والديني ادراک شده، پرسشنامه تنظيم هيجان شناختي و ميانگين نمرات درسي به عنوان ابزارهاي پژوهش استفاده شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي تحليل مسير، تحليل رگرسيون و ضريب همبستگي استفاده شد.
يافته ها: تنظيم هيجان شناختي نقش واسطه اي ناچيزي برعهده دارد و موفقيت تحصيلي بيشتر از بعد محبت تاثير مي پذيرد، مدل حاصل از پژوهش، برازش مطلوب ندارد.
نتيجه گيري: ادراک گرما و محبت نوجوانان از جانب والدين با تنظيم هيجان شناختي و موفقيت تحصيلي آنها رابطه دارد و اين ادراک برخلاف ادراک بعد تربيتي، مهار نوجوانان را براي پيشرفت بيشتر برمي انگيزد. اين پژوهش همچون بسياري از پژوهش هاي ديگر، بر نقش تعيين کننده والدين گرم و با محبت در موفقيت تحصيلي نوجوانان تاکيد مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است