۱۳۹۴-۱۲-۲۵

مقاله نقش مدرس در شکل گيري و افزايش انگيزه فراگيري زبان روسي به عنوان زبان خارجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي (پژوهش زبان هاي خارجي) از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: نقش مدرس در شکل گيري و افزايش انگيزه فراگيري زبان روسي به عنوان زبان خارجي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتظارات دانشجويان
مقاله گرايشي
مقاله مدرس زبان روسي به عنوان زبان خارجي
مقاله وظايف آموزشي-تربيتي
مقاله وظيفه انگيزشي-گرايشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده جميله
جناب آقای / سرکار خانم: رهبري مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر به شخصيت و عملکرد مدرس زبان روسي، به عنوان زبان خارجي،متناسب با شرايط ايران پرداخته مي شود. در اين مقاله تلاش بر آن است تا نقش مدرس زبان روسي و وظايف او در نظام آموزشي-تربيتي دانشگاه تهران بررسي شود. به همين منظور در مقاله حاضر، آراي نظريه پردازاني همچون مالچانوفسکي که پژوهش هاي عمده اي در زمينه عملکرد مدرس زبان روسي، به عنوان زبان خارجي دارد و نيز ديگر نظريه پردازان، مورد بررسي قرار گرفته اند. به نظر نگارندگان مقاله، وظيفه انگيزشي-گرايشي مدرس زبان، وظيفه اي مهم تر و حياتي تر از ديگر وظايف آموزشي وي به شمار مي رود. در مقاله حاضر نه تنها مساله انگيزش به عنوان يکي از مهمترين و به روزترين مسائل در زمينه تدريس مطرح مي شود، بلکه توصيه ها و راهکارهايي پيشنهاد مي شود که به جنبه عملي مساله فوق کمک کرده و مدرس زبان روسي به عنوان زبان خارجي را به سمت خود تحليلي هدايت مي نمايد که به نوبه خود موجب رشد حرفه اي و شغلي و نيز خودآگاهي رسالت آموزشي او خواهد شد.

© حقوق سایت محفوظ است