۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله نقش متغيرهاي خانوادگي در پديدآيي اختلال كاربرد نابه جاي مواد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۴۶ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: نقش متغيرهاي خانوادگي در پديدآيي اختلال كاربرد نابه جاي مواد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد
مقاله اختلال مصرف مواد
مقاله خانواده
مقاله فزون حمايتگري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزماني بافقي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسين رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: با توجه به نقش موثر متغيرهاي خانوادگي در پديدآيي، تداوم و درمان اختلالهاي روان شناختي و ماهيت ارتباط آنها با اختلال كاربرد نابجاي مواد و نظر به اهميت اين ارتباط در برنامه ريزي هاي درماني و راهبردهاي پيشگيري آن، بررسي حاضر انجام شده است.
روش: در اين پژوهش ويژگي هاي خانوادگي و نقش اين متغيرها در پديدآيي اختلال مصرف مواد در ۲۴ مرد معتاد به مواد مخدر كه طي يك دوره دو ساله به يك مطب خصوصي مراجعه كرده‏اند بررسي شده‏ است.
يافته ها: اين بررسي نشان داد كه اختلالهاي مصرف مواد با كيفيت روابط خانوادگي، فزون حمايتگري پدر و مادر و وضعيت اقتصادي – اجتماعي خانواده ارتباط دارند. همچنين آزمودني هايي كه با پدر و مادر هر دو زندگي مي كنند از نظر متغيرهاي فزون حمايتگري مادر، سن شروع، نخستين تجربه هاي مصرف مواد، سن اعتياد به مواد و حرمت خود تفاوت معني داري با آزمودنيهايي داشته اند كه تنها با مادر خود زندگي مي‎كرده‎اند.
نتايج: بر اساس نتايج اين پژوهش, تحميل واقعي يا نمادين بار سنگين مسووليتهاي زندگي بر پسر به دليل نبود پدر و وجود مادر فزون حمايتگر از يك سو و تقويت اعتماد به نفس (خود) كاذب وي به دلايل پيش گفته يا بر اثر موقعيت نسبتا ممتاز اقتصادي – اجتماعي پدر (خانواده) از سوي ديگر از ويژگي هاي خانوادگي معتادان جوان به شمار مي رود.

© حقوق سایت محفوظ است