۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله نقش فناوري در آموزش تربيت بدني و چالش هاي فرارو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۲۹ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: نقش فناوري در آموزش تربيت بدني و چالش هاي فرارو
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تربيت بدني
مقاله فناوري آموزشي
مقاله آموزش از راه دور
مقاله رسانه هاي آموزشي متعامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نياز جامعه ورزش به افراد متخصص و روند تغييرات ساختاري آموزش در سطوح عالي، ضرورت بهره مندي از فناوري را در آموزش بيش از گذشته مطرح کرده است. با توجه به افزايش جمعيت و ايجاد نگرش مثبت در جامعه نسبت به ورزش، بهره مندي از فناوري هاي نوين و رسانه هاي آموزشي در آموزش ورزش جهت پاسخگويي به نياز ورزشي جامعه بارز است. قطع تعامل بين عناصر آموزش، از بين رفتن محيط عاطفي _انساني يادگيري، از چالش هاي فراروي تغيير روند آموزش مرسوم به آموزش فناورانه يا به عبارت ديگر، بهره مندي از فناوري قالب در آموزش است.
در اين مقاله، ضمن بررسي روند تکوين فناوري هاي آموزشي و نفوذ آن در آموزش تربيت بدني، با اتکا به شواهد پژوهشي به مطالعه تاثير اين پديده در کيفيت آموزش پرداخته شده است و در نهايت الگوي بهره مندي از رسانه ها با هدف کاهش افت کيفيت آموزشي و حفظ حداقل تعامل لازم بين عناصر آموزشي ارايه شده است.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است