۱۳۹۵-۰۵-۰۶

مقاله نقش عقل در تحول فقه سياسي شيعه (مطالعه موردي: دوره معاصر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در جستارهاي سياسي معاصر از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: نقش عقل در تحول فقه سياسي شيعه (مطالعه موردي: دوره معاصر)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عقل
مقاله کارکردهاي عقل
مقاله تحول فقه سياسي شيعه
مقاله اجتهاد
مقاله ولايت فقيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدباقري سيدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين نوشته تلاش مي کنيم تا ضمن بررسي جايگاه و حجيت عقل و توجه به عقل عملي در انديشه سياسي، نقش آن را در دگرگوني فقه سياسي با تاکيد بر دوره معاصر بررسي کنيم. سوال اصلي آن است که نقش عقل در تحول فقه سياسي شيعه چيست؟ و پاسخ آن است که عقل در تحول فقه سياسي شيعه با توجه به روش خردورزانه اجتهاد و حجيت عقل در عرض ديگر منابع استنباط و کارکردهاي آن در داورى نسبت به متون، گذر از ظواهر، كشف و تفسير روزآمد از نصوص، فهم برخي از مصالح و مفاسد و فهم مستقلات و استلزامات عقلي، نقشي اساسي ايفا مي کند. همچنين مي توان جلوه هاي تحول آفريني آن را در فقه سياسي شيعه، در مواردي مانند چگونگي تعامل با قدرت، قدرت مقيد و مشروط، نظريه ولايت فقيه، احتکار و فروش يا عدم فروش سلاح به دشمن رديابي کرد.

© حقوق سایت محفوظ است