۱۳۹۵-۰۴-۱۴

مقاله نقش روستا شهرها در تعادل بخشي ناحيه اي (مورد مطالعه: شهر وحيديه در شهرستان شهريار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در جغرافيايي سرزمين از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: نقش روستا شهرها در تعادل بخشي ناحيه اي (مورد مطالعه: شهر وحيديه در شهرستان شهريار)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر کوچک
مقاله وحيديه
مقاله روستاي بزرگ
مقاله مدلهاي آماري ،تعادل بخشي ناحيه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي بيگي حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي حاجيلويي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تمرکز شهري در جوامع در حال توسعه سبب بروز مشکلات متعددي در درون شهرهاي بزرگ گرديده است، از آن جمله مي توان به تراکم جمعيت، مهاجرت، کمبود مسکن، بيکاري و تخريب محيط زيست و غيره … اشاره کرد. در نتيجه تحليل گران مسائل شهري و منطقه اي، توجه خود را به توسعه شهرهاي کوچک و متوسط به عنوان يک راه حل ضروري براي مقابله با عدم توازن ناشي از توسعه نخست شهرها معطوف کرده اند. در تحقيق حاضر فرآيند شهر شدن وحيديه و ناحيه شهريار به عنوان نمونه اي از شهرها و شهرستانهاي استان تهران در دو دوره قبل و بعد از شهر شدن مورد ارزيابي، تحليل و سنجش قرار گرفته است. متغيرهاي مورد بررسي جمعيت، اشتغال، امکانات آموزشي- فرهنگي، بهداشتي – درماني، سياسي- اداري، مخابرات – ارتباطات، بازرگاني و خدمات بوده است. تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از يافته هاي پژوهش از طريق مدل هاي آماري: ضريب آنتروپي، ضريب کشش پذيري، شاخص توسعه يافتگي موريس و مدل تحليل تغييرات سهمي – بخشي مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفت. نتايج بدست آمده از مدلهاي آماري نشان مي دهد که فرايند تبديل شهر شدن وحيديه تاثير مطلوبي در توزيع متعادل جمعيت و استقرار سکونتگاهها در سطح ناحيه؛ تثبيت جمعيت؛ برخورداري روستاهاي منظومه، رشد بخش کشاورزي عملکرد موفقي نداشته است. اگر چه در مقطعي رشد بخش صنعت در شهرستان شهريار و شهر تهران تاثير مثبتي بر افزايش جمعيت به دليل هزينه پايين سکونت براي افرادي که غالبا کارگر خدماتي و صنعتي بوده اند داشته است. نهايتا نتيجه کلي حاصل از تحقيق نشان مي دهد که تبديل شدن شهر وحيديه در روند توسعه روستاهاي پيراموني نقش موثري ايفا نکرده است.

© حقوق سایت محفوظ است