۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله نقش تعاوني هاي توليدي در توسعه مناطق روستايي (مطالعه موردي : شهرستان مشكين شهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در پژوهشهاي جغرافيايي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: نقش تعاوني هاي توليدي در توسعه مناطق روستايي (مطالعه موردي : شهرستان مشكين شهر)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاونی
مقاله تعاونی تولیدی
مقاله توسعه
مقاله توسعه روستایی
مقاله درآمد
مقاله اشتغال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري ساربان وكيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که بهره برداري هاي کشاورزي در کشور عمدتا در قطعات کوچک صورت مي گيرد و کشاورزان با سرمايه هاي اندک و به تعداد فراوان در اقصي نقاط کشور پراکنده اند، در توليد، بازاريابي، تامين اعتبار و تهيه نهاده هاي توليد داراي مشکلات فراواني هستند. آنان مجبورند تا دسترنج خود را به واسطه ها و سلف خواران فروخته و از حداقل سود بهره مند شوند که بعضا در اين بين متضرّر مي شوند. براي جلوگيري از اين امر، آنان به تشکيل تعاوني هاي توليدي مبادرت ورزيده و زمينه اي را بوجود مي آورند تا با مشارکت فعال، سرنوشت سياسي، اقتصادي و اجتماعي خويش را بدست گرفته و توسعه مناطق روستايي را محقق سازند. در اين راستا، تحقيق حاضر با استفاده از روش هاي توصيفي _ تحليلي در ميان اعضاي تعاوني هاي توليدي مناطق روستايي شهرستان مشکين شهر به بررسي تاثير تعاوني هاي توليدي در توسعه مناطق روستايي پرداخته است.
نتايج حاصل که از طريق تجزيه تحليل آماري بدست آمده، نشان مي دهد که عضويت در تعاوني هاي توليدي به ايجاد اشتغال و افزايش درآمد روستاييان و در نهايت به توسعه مناطق روستايي شهرستان مشکين شهر انجاميده است.

© حقوق سایت محفوظ است