۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله نقش برنامه ريزي آگاهي از نتيجه در يادگيري مهارتهاي حركتي عدم قطعيت در دريافت آگاهي از نتيجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در علوم حركتي و ورزش از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: نقش برنامه ريزي آگاهي از نتيجه در يادگيري مهارتهاي حركتي عدم قطعيت در دريافت آگاهي از نتيجه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله KR تصادفي
مقاله KR پيش بيني شده
مقاله تمرين ثابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع زاده محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين تحقيق بررسي نقش برنامه ريزي هاي مختلف آگاهي از نتيجه (kR) با تاکيد بر موضوع عدم قطعيت در دريافت KR در يادگيري تکليف حرکتي توليد نيرو بوده است. ۴۰ آزمودني براساس نوع برنامه ريزي KR به پنج گروه KR 100%، ۵۰%KR، KR پيش بيني شده،KR  تصادفي و بدون KR تقسيم شدند. نتايج تحقيق نشان داد که بين گروههاي مختلف برنامه ريزي KR در مراحل اکتساب، پايداري و انتقال تفاوت معني داري وجود نداشت، ولي اثر اصلي معني داري در مورد دسته کوششهاي تمريني مشاهده شد. نتيجه اينکه هر نوع برنامه ريز KR منجر به کاهش خطا در انجام تکليف شده و در مورد تمرينات نوع ثابت بين انواع برنامه ريزي هاي KR و نيز قطعيت يا عدم قطعيت در دريافت KR در مورد يادگيري تکليف حرکتي چنداني وجود ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است