۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله نقد: نسبت دين و جامعه شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسي مطالعات جوانان از صفحه ۶۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: نقد: نسبت دين و جامعه شناسي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه شناسي ديني
مقاله اصول موضوعه
مقاله فكر اجتماعي
مقاله نظريه جامعه شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حسن محدثي در مجله جامعه شناسي ايران (پاييز ۱۳۸۸) مقاله اي با عنوان «دوتايي هاي جامعه شناسي دين» منتشر نمود، در اين مقاله ده پرسش را بعنوان مسائل پيش روي مخاطبان جامعه شناسي دين مطرح و در قالب هشت دوتايي درصدد پاسخ گفتن به اين سوالات برآمده است. در ذيل دوتايي هشتم با عنوان «جامعه شناسي ديني»/جامعه شناسي دين، پرسش هايي را در مقابل جامعه شناسي ديني قرار مي دهد. وي در مقام منتقد نتيجه مي گيرد كه جامعه شناسي ديني پاسخي براي اين پرسش ها ندارد و در نهايت امکان وجود جامعه شناسي ديني را با كذايي خواندن آن مردود اعلام مي كند. اين مقاله با تامل بيشتر بر سوالات و انتقادات مطرح شده مي كوشد تا در مقام دفاع از امکان وجود «جامعه شناسي ديني» به ابهامات مطرح شده در اين زمينه از ديدگاه برخي از مهمترين شارحان آن پاسخ دهد.

© حقوق سایت محفوظ است