۱۳۹۵-۰۴-۱۹

مقاله نقد بلاغي بيت معروفي از شاهنامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در كهن نامه ادب فارسي از صفحه ۱۵ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: نقد بلاغي بيت معروفي از شاهنامه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد بلاغي
مقاله شاهنامه فردوسي
مقاله بوستان سعدي
مقاله دانش معاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي بدر نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، پس از بيان تعريفي تکميلي از دانش معاني، بيت معروف «ميازار موري که دانه کش است / که جان دارد و جان شيرين خوش است» با ضبط ديگري از آن که در شاهنامه تصحيح جلال خالقي مطلق آمده است (مکش مورکي را که روزي کش است / که او نيز جان دارد و جان خوش است) مقابله و با توجه به مقتضاي حال مخاطب، گوينده و نوع ادبي حماسه، دلايل بلاغي رجحان ضبط اخير در بافت شاهنامه بيان شده است. در پايان نيز بر اين نظر تاکيد شده که براي کشف اصول و معيارهاي دانش معاني مختص زبان فارسي لازم است شاهکارهاي متون ادبي اين زبان به شيوه استقرايي بررسي شوند.

© حقوق سایت محفوظ است