۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله نظر مراجعان كتابخانه هاي عمومي خوزستان درباره تناسب مجموعه ها با نيازهاي اطلاعاتي آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۱ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۲۰۴ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: نظر مراجعان كتابخانه هاي عمومي خوزستان درباره تناسب مجموعه ها با نيازهاي اطلاعاتي آنان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجموعه سازي
مقاله كتابخانه هاي عمومي
مقاله كتابخانه هاي خوزستان
مقاله نظر مراجعه كنندگان به كتابخانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي زاهد
جناب آقای / سرکار خانم: فرهاديان بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر روند مجموعه سازي در کتابخانه هاي عمومي استان خوزستان را با تأکيد بر نظرات مراجعين بررسي مي نمايد. براي انجام اين تحقيق، پژوهشگران پرسشنامه اي تهيه کردند و پس از تعيين پايايي و اعتبار آن، تعداد ۱۴۰۰ نسخه از آن در ارديبهشت ماه ۱۳۷۹، به ۲۸ کتابخانه از ميان ۸۵ کتابخانه عمومي موجود در استان خوزستان که به طور تصادفي انتخاب شدند. فرستادند، ۶۶۰ پرسشنامه را مراجعين تکميل کردند و برگرداندند که در تحليل نهايي، تعداد ۵۰۴ پرسشنامه که به طور کامل پر شده بودند (۳۶ درصد) مورد استفاده قرار گرفت.
در تجزيه و تحليل نهايي داده ها معلوم شد که مجموعه سازي در کتابخانه هاي استان خوزستان بر اساس نيازهاي مراجعين صورت نمي گيرد و مراجعين از روند فعلي مجموعه سازي رضايت ندارند. مواد کتابخانه اي، براي کتابخانه هاي عمومي سراسر کشور عملاً به نيازهاي مراجعه کنندگان و نظرات آنان بي توجهي نشان مي دهد. اين موضوع جايگاه کتابداران را به حد نگهبانان کتاب تنزل داده است و در نتيجه، کتابخانه هاي عمومي از اهداف و وظايف واقعي خويش دور مانده اند و بيشتر نقش کتابخانه هاي آموزشگاهي و آن هم در حد تأمين مکاني براي مطالعه دانش آموزان را ايفا مي کنند.
در پايان مشکلات کتابخانه هاي عمومي خوزستان، راه حل ها و پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده ارايه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است