۱۳۹۵-۰۴-۰۹

مقاله نظام ملي نوآوري با رويکرد توسعه فرهنگ کارآفريني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در صنعت و دانشگاه از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: نظام ملي نوآوري با رويکرد توسعه فرهنگ کارآفريني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام ملي نوآوري
مقاله دولت
مقاله دانشگاه
مقاله صنعت و فرهنگ کارآفريني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز بيست ساله ۱۴۰۴ و دستيابي به جايگاه نخست علمي، فناوري و اقتصادي منطقه، مستلزم طي طريق مسير توسعه مبتني بر دانش در سال هاي پيش رو در کشور است که دگرديسي اقتصاد تک محصولي و متکي بر نفت به اقتصاد دانش، از جمله الزامات اساسي آن محسوب مي شود. تحقق اقتصاد دانش با رويکردي جهاني نيازمند پيدايش، نضج و برقراري تعاملات پويا ميان نظام هاي ملي علم، فناوري، نوآوري و کارآفريني در کشور است که نظام ملي نوآوري از جايگاه ويژه اي در اين ميان و در راستاي دستيابي به توسعه و اقتصاد مبتني بر دانش برخوردار است. نهادهاي اساسي شکل دهنده نظام ملي نوآوري بر اساس الگوي مارپيچ سه عاملي اتزكويتز و ليدسدروف مشتمل بر سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت است. از ديگر سو، اشاعه، ترويج و تعميق فرهنگ کارآفريني در ميان آحاد جامعه به طور اعم و در ميان سه نهاد اساسي فوق در سطوح کلان، مياني و خرد به طور اخص، به عنوان يکي از مهمترين الزامات و پيش نيازهاي تحقق و توسعه نظام ملي نوآوري در کشور محسوب مي شود. بنابراين مقاله حاضر در بخش نخست به تبيين جايگاه نظام ملي نوآوري در فرايند توسعه ملي خواهد پرداخت، سپس توسعه فرهنگي کشور به ويژه در حوزه نوآوري و کارآفريني مورد مداقه قرار خواهد گرفت و در نهايت علاوه بر تشريح نقش توسعه فرهنگ کارآفريني در شکل گيري و گسترش نظام ملي نوآوري، راهکارهاي اجرايي به منظور ارتقا و بهبود اين خرده فرهنگ ارزشمند و اساسي در کشور ارائه خواهد گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است