۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله نظام توسعه فناوري كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۱ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: نظام توسعه فناوري كشور
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام توسعه فناورى, زيرساخت, نهاد, مهارت, محيط حقوقى, مديريت فناورى

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسيني حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسيهاى انجام گرفته نشان مي دهد که ناکارآمدي نظام توسعه فنّاورى کشور منجر به عدم گسترش فعاليتهاى علمى و فنّاورى و از دست رفتن مزيتها و فرصتها مي شود. با توجه به مسووليت جديد وزارت علوم، تحقيقات و فنّاورى در انسجام بخشيدن به فعاليتهاى علوم و فنّاورى، بايد تدابير لازم براى تقويت زيرساختها، نهادها، مهارتها و محيط حقوقي لازم در عرصه فنّاورى انديشيده شود، مولفه هاي موثر در توسعه فنّاورى باز مهندسى شوند و سازوکارهاى لازم براى توسعه ظرفيتهاي فنّاورى و همبسته ساختن برنامه هاي توسعه فنّاورى با نيازهاى توسعه ملّى مطالعه و راهکارهاي موثرترى ارائه گردند. در اين خصوص پروژه نظام توسعه فنّاورى به مطالعه مولفه هاي مشخص خواهد پرداخت و اميد است که به پيشنهادهاى موثر دست يابد.

© حقوق سایت محفوظ است