۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله نتايج كاربرد بالون پمپ داخل آئورت در بيماران جراحي قلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: نتايج كاربرد بالون پمپ داخل آئورت در بيماران جراحي قلب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحي قلب
مقاله نارسايي قلب (سي.اچ.اف)
مقاله بالون پمپ (آي.اي.بي.پي)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني ‌هاشم ناديا
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: فراست كيش رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بالون پمپ داخل آئورت(Intra Aortic Ballon Pump=IABP)  يک دستگاه مکانيکي است که جهت کمک به حفظ جريان خون سيستميک مورد استفاده قرار مي ‌گيرد و يک درمان پذيرفته شده در بيماراني که علايم هموديناميک آن ‌ها چه قبل و چه بعد از عمل جراحي شديدا تحت مخاطره قرار گرفته، محسوب مي ‌شود. اين مطالعه جهت بررسي عوامل تعيين کننده زنده ماندن يا زنده نماندن بيماراني که بعد از جراحي قلب به بالون پمپ نياز دارد انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت گذشته‌ نگر بر روي ۴۶ بيمار از ۲۲۰۰ بيماري که طي يک سال تحت عمل جراحي باي پس عروق کرونر(Coronary Artery Bypass Grafting=CABG)  در بيمارستان شهيد رجايي تهران قرار گرفته‌ اند و نياز به بالون پمپ پيدا کرده ‌اند انجام گرفته است. اين بيماران به دو گروه: شامل گروهي که زنده ماندند (۳۳ نفر) ۲- گروهي که فوت کردند (۱۳ نفر) تقسيم شدند، و گروه دوم به دو زير گروه بيماراني که از بالون پمپ جدا شدند و بيماراني که از بالون پمپ جدا نشدند، تقسيم گرديدند. متغيرهاي بررسي شده براي هر بيمار عبارتند از: سن، جنس، سطح بدن، سيگاري بودن، سابقه انفارکتوس ميوکارد(Myocardial Infarction=MI) ديابت قندي، هيپرتانسيون، ميزان کسر خروجي خون از بطن چپ (Ejection Fraction=EF) ميزان فعاليت افراد بر حسب معيارهاي انجمن قلب و عروق کانادا(Canadian Cardiovascular Society=CCS) سابقه عمل جراحي قلب، مدت زمان گردش خون برون پيکري(Cardio Pulmonary Bypass=CPB)، کلامپ آئورت(Aortic Cross Clamping=ACC)، وابستگي به بالون پمپ، تهويه مکانيکي و طول مدت بستري در بخش مراقبت ‌هاي ويژه(Intensive Care Unit=ICU).  اختلاف بين دو گروه به وسيله chi-Square و Student test آناليز شده p>0.05 با اهميت تلقي گرديد.
يافته ‌ها: کليه افرادي که زنده ماندند ۱۷/۷۱ درصد و در مورد افرادي که زنده نماندند ۳/۲۸ درصد بود. افرادي که زنده نماندند از نظر ميزان فعاليت طبق معيارهاي انجمن قلب و عروق کانادا(CCS)  بيشتر در کلاس III و IV بودند p=0.03 همچنين ميزان کسر خروجي خون از بطن چپ(EF)  کم ‌تري داشتند p=0.013 مدت زمان پمپ و کلامپ آئورت طولاني ‌تري داشتند p=0.01 و p=0.02 و در ساير موارد اختلاف معني ‌داري مشاهده نشد (p>0.05) از بيماراني که زنده نماندند، ۶ بيمار از بالون پمپ جدا شده و ۷ بيمار از آن جدا نشدند ولي در نهايت همه آن ‌ها به دليل نارسايي قلبي، p=0.009 نارسايي کليوي p=0.059 و نارسايي تنفسي p=0.3 فوت نمودند.
نتيجه‌ گيري: از اين مطالعه مي ‌توان نتيجه گرفت که مهم ‌ترين عامل مرگ در بيماراني که از بالون پمپ جدا نشدند نارسايي قلبي بوده و بيماراني که ميزان کسر خروجي خون از بطن چپ کمتر از ۳۰ درصد (EF<30%) داشته ‌اند پيش ‌آگهي بدتري را دارا بودند. در بيماراني که از بالون پمپ جدا شدند به ترتيب نارسايي کليه، نارسايي قلبي و تنفسي عامل تعيين کننده مرگ‌ و مير آن ‌ها بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است