۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله نارسايي هاي لغت نامه هاي روسي به فارسي چاپ ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در پژوهش زبان هاي خارجي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: نارسايي هاي لغت نامه هاي روسي به فارسي چاپ ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لغت نامة بسامدي
مقاله پارسر
مقاله لغت نامة دو زبانه
مقاله پردازش واژگان
مقاله لغت نامة دستوري.

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي پور عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت فرهنگ نويسي، در يك فعاليت تحقيقي فشرده بر آن بوده ايم، وضعيت لغت نامه هاي روسي – فارسي را بررسي و رويه استاندارد مناسبي براي تجديد نظر در جهت ارتقاء آن ها جستجو و معرفي كنيم، بررسي هاي ما نشان مي دهد كه در لغت نامه هاي روسي – فارسي، نواقض متعددي وجود دارد. اهميت لغت نامه هاي تشريحي، دو زبانه، بسامدي، دستوري و متني در آن است كه اين ها به عنوان منابع بنيادين، مصالح اوليه فعاليت هاي زباني را تشكيل مي دهند كه فقدان آن ها و يا نا مناسب بودن شان، ديگر فعاليت هاي زباني را كه شامل آموزش، ترجمه، و يا ساخت پارسر ترجمه ماشيني را شديداٌ تحت الشعاع قرار مي دهند. بنابراين، به علت نياز روزافزون ملي و با لحاظ آگاهي از منسوخ شدن واژگان و يا حتي روش هاي جمع آوري و تنظيم لغات، در اين مقاله سعي بر آن نموده ايم كه با تبين اهميت موضوع و كندوكاو در نقاط ضعف منابع موجود، با ارائه پيشنهادهايي، چشم انداز مناسبي به منظور ايجاد انگيزه براي تدوين لغت نامه هاي مناسب در عرصه هاي ذكر شده ارائه كنيم و زمينه ساز ساماندهي فعاليت هاي بالنده پژوهشي در اين باره باشيم.

© حقوق سایت محفوظ است