۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله نابرابري ها و قشربندي اجتماعي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: نابرابري ها و قشربندي اجتماعي در ايران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابرابري اجتماعي
مقاله قشربندي اجتماعي
مقاله طبقات اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لهسايي زاده عبدالعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر نخست ارائه يك چارچوب نظري از شاخص هاي نابرابري اجتماعي در كشورهاي پيراموني است تا زمينه براي تعيين طبقات و اقشار گوناگون اجتماعي در ايران فراهم آيد. سپس با توجه به سنجه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي، طبقات و تقسيمات داخلي آنها در ايران پس از انقلاب تشريح شده است. طبقات موجود در جامعه كنوني ايران عبارتند از: سرمايه داران، كارگران، طبقه متوسط، توليد كنندگان مستقل، طبقه وابستگان، مالكان اراضي كشاورزي، كشاورزان سهم بر و مستأجر. امروزه در ساختار طبقاتي جامعه ايران، با پديده اي جديد به نام پايگاههاي طبقاتي چندگانه روبرو هستيم كه از تركيب طبقات بوجود آمده است. بعلت وجود پايگاههاي طبقاتي چندگانه، تعيين پايگاه طبقاتي خالص افراد با مشكل روبروست.

© حقوق سایت محفوظ است