۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله مکان يابي و تحليل تناسب فضاي سبز شهري با در نظر گرفتن اصول اکولوژيک (مطالعه موردي: پارک هاي محله اي بيرجند) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در محيط شناسي از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: مکان يابي و تحليل تناسب فضاي سبز شهري با در نظر گرفتن اصول اکولوژيک (مطالعه موردي: پارک هاي محله اي بيرجند)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل تناسب
مقاله فضاي سبز شهري
مقاله مکان يابي
مقاله اصول اکولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: قسامي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: كافي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فضاي سبز، به عنوان يکي از شاخص هاي توسعه يافتگي جوامع داراي ابعاد زيست محيطي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي وکالبدي است و براي اين که بتواند نقش ها و عملکرد هاي خود را به خوبي ايفا کند، اولين و مهمترين گام تعيين مکان هاي مناسب براي آن است، که پيش زمينه آن تجزيه و تحليل تناسب فضاي سبز است. و سه گام اصلي آن تعيين عامل هاي تناسب، وزن دهي عامل ها به روش AHP و در پايان روش هم اندازي لايه ها و تهيه نقشه تناسب نهايي است، که اين نقشه هم نشان دهنده مکان هاي مناسب براي ايجاد پارک محله اي است و همچنين مي توان بر اساس آن تحليل تناسب پارک هاي موجود را انجام داد. به همين منظور در اين پژوهش براي تحليل تناسب فضاي سبز شهري بيرجند (در مقياس پارک محله اي) معيارهايي در سه گروه: ۱- معيارهاي فيزيکي، که خود به دو دسته معيارهاي مکاني (شيب، فاصله از منابع آب) و وضعيتي (فاصله از مناطق مسکوني، فاصله از خيابان هاي اصلي، فاصله از مراکز فرهنگي و آموزشي و قيمت زمين) تقسيم مي شود. ۲- معيارهاي جمعيتي (تراکم جمعيت) و ۳- معيارهاي اکولوژيکي (غناي لکه اي، ارتباط و پيوستگي لکه ها و …) انتخاب شد. بنابراين پس از تهيه نقشه تناسب نهايي، تحليل اکولوژيکي و اجتماعي نيز به تحليل مکاني موقعيتي ترکيب شد تا بتوان تحليلي همه جانبه از وضعيت فضاي سبز داشت. در پايان مطابقت نتايج به دست آمده و وضع موجود باطرح تفضيلي مورد بررسي قرار گرفت، مشکلات موجود و پيشنهادهايي لازم براي بهبود وضعيت تناسب مشخص شد و نيروي مناطق مختلف شهر براي توسعه اين نوع فضاي سبز و مکان يابي آن برآورد شد.

© حقوق سایت محفوظ است