۱۳۹۵-۰۴-۲۵

مقاله مکان يابي فضاهاي گذران اوقات فراغت با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شهر مرودشت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) از صفحه ۷۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: مکان يابي فضاهاي گذران اوقات فراغت با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شهر مرودشت)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوقات فراغت
مقاله مکان يابي
مقاله GIS
مقاله مرودشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اذاني مهري
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فضاي گذران اوقات فراغت، يکي از مهم ترين حوزه هاي عملکردي در شهر است. اين عملکرد در برگيرنده مجموعه فعاليت هايي است که شخص به ميل خود براي استراحت، تفريح، گسترش اطلاعات و آموزش يا مشارکت آزادانه در زمان فراغت از تعهدات شخصي، و اجتماعي انجام مي دهد. شهر مرودشت از جمله شهرهايي است که به دليل عدم مديريت مطلوب شهري از توزيع مناسب گذران اوقات فراغت برخوردار نمي باشد. از اين رو هدف از اين پژوهش ارائه الگوي مناسب جهت توزيع بهينه فضاي گذران اوقات فراغت در هر يک از مناطق مي باشد و به منظور تعيين مکان هاي مناسب براي احداث فضاهاي گذران اوقات فراغت از الگوي GIS استفاده شده است. روش اين پژوهش بر اساس هدف کاربردي و بر اساس ماهيت توصيفي، تحليلي مي باشد و جمع آوري اين اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه اي، اسنادي و ميداني مي باشد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهدکه توزيع و پراکنش آن در سطح شهر به صورت مناسبي انجام نگرفته است.

© حقوق سایت محفوظ است