۱۳۹۵-۰۲-۰۶

مقاله مکان يابي بهينه حسگرهاي مانيتورينگ ترافيکي با استفاده از روش سلسله مراتبي فازي و روش تاپسيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در اطلاعات جغرافيايي از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: مکان يابي بهينه حسگرهاي مانيتورينگ ترافيکي با استفاده از روش سلسله مراتبي فازي و روش تاپسيس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش فازي سلسله مراتبي
مقاله تاپسيس
مقاله مکانيابي بهينه
مقاله حسگرترافيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي نياركي ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رخساري طارمي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه شبکه حسگرهاي هوشمند به عنوان يکي از روش هاي نوين اخذ اطلاعات، در مديريت ترافيک مطرح است که با امکان پايش هوشمند معابر شهري منجر به کاهش سوانح جاده اي مي گردد. عليرغم اهميت نصب و استقرار چنين تجهيزاتي مهمترين دغدغه تعيين مکان بهينه جهت نصب آنهاست. بنابراين آنچه در اين تحقيق هدف ماست ارائه روشي مناسب در جهت مکانيابي بهينه حسگرهاي ترافيکي است، روش پيشنهادي ترکيبي از روش هاي فازي سلسله مراتبي و تاپسيس است. لازم به ذکرست که براي تست روش پيشنهادي در اين تحقيق بخشي از شبکه معابر شهري در شمال آمريکا به عنوان داده نمونه انتخاب گرديد. در مرحله بعد با نظر کارشناسان ترافيک معيارهاي تعيين مکان بهينه انتخاب گرديد که در اين تحقيق عبارت بودند از ترافيک متوسط ساليانه، شدت تصادفات، شيب متوسط و فاصله هر اتصال در شبکه شهري تا مکان هاي نيازمند کنترل ترافيک. براي مشخص کردن ميزان اهميت معيارهاي ورودي از روش سلسله مراتبي فازي استفاده گرديد، اين روش با استفاده از اعداد فازي در مقايسه زوجي معيارها براي محاسبه وزن آنها، منجر به افزايش دقت محاسبات مي گردد. در مرحله بعد وزن هاي محاسبه شده با استفاده از روش تاپسيس به رتبه بندي اتصالات شهري در محدوده مورد مطالعه پرداخت. در نهايت بعد از اجراي تحليل مذکور با استفاده از نمره حاصل از روش تاپسيس اتصالات شهري در منطقه مورد مطالعه به سه کلاس متفاوت طبقه بندي شدند. اتصالات شهري قرار گرفته در کلاس اول به عنوان اتصالات شهري با بيشترين اولويت براي نصب حسگرها انتخاب شدند. بنابراين اتصالات مذکور در بيشترين اولويت براي نصب حسگرهاي ترافيکي خواهند بود.

© حقوق سایت محفوظ است