۱۳۹۵-۰۴-۲۸

مقاله مکانيابي مسير راه بندبن- لايي در جنوب نکا با استفاده از GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: مکانيابي مسير راه بندبن- لايي در جنوب نکا با استفاده از GIS
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمين لغزش
مقاله ضريب ايمني
مقاله مازندران
مقاله مسير جديد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي بندپي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: لشكري پور غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي مقدس ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحي مسير جاده نياز به يک فرآيند ارزيابي گسترده به منظور شناسايي بهترين راه ممکن، براي عبور جاده دارد. در طراحي شبکه راه مناسب، بايد عواملي مانند شيب منطقه، کاربري اراضي و نوع خاک در نظر گرفته شود که از جمله عوامل ناپايداري دامنه ها در امتداد مسير جاده ها به خصوص در مناطق جنگلي مي باشند. منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش در شرق استان مازندران، جنوب شهرستان نکا و در محدوده جاده بندبن- لايي واقع شده است. در اين مقاله زمين لغزشهاي رخداده در محدوده مورد مطالعه که باعث به وجود آمدن مشکلات زيادي در اين منطقه شده است، مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به بالا بودن تعداد زمين لغزشها در جاده قديمي بندبن- لايي اقدام به شناسايي مسير جديدي با ضريب ايمني بيشتر گرديد. بدين منظور، تعدادي از عوامل زمين شناسي و ژئومرفولوژيکي تاثيرگذار بر ناپايداريهاي دامنه اي در اين منطقه، مطالعه و بررسي شد. همچنين موقعيت جغرافيايي زمين لغزشهاي رخداده در اين مسير و اطراف آن با استفاده از GPS ثبت شده و با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) اقدام به تهيه لايه هاي رقومي و رستري فاکتورهاي موثر در وقوع زمين لغزشهاي اين منطقه گرديد. نتيجه به دست آمده در نقشه اي که مناسبترين و کوتاهترين مسير جاده را بين دو نقطه مورد نظر در منطقه مورد مطالعه مشخص مي کند، ارائه گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است