۱۳۹۵-۰۴-۲۶

مقاله مکاشفه عرفاني در انديشه سهروردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش نامه عرفان از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: مکاشفه عرفاني در انديشه سهروردي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجربه عرفاني
مقاله اتصال با نور
مقاله فنا و اتحاد
مقاله قرب شديد
مقاله مشاهده و اشراق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشنگي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سعدي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مسائل مهم فلسفه عرفان، ماهيت کشف و شهود و يا تجارب عرفاني است. در اين باره دو ديدگاه از اهميت بيشتري برخوردار است: ذات گرايي و ساخت گرايي.
در اين نوشتار ديدگاه شيخ درباره ماهيت تجربه عرفاني مورد تحقيق قرار مي گيرد. فرضيه ما در اينجا آن است که مکاشفات عرفاني نزد سهروردي با وجود تنوع گسترده اي که دارند داراي اوصاف مشترکي هستند که در سنت ها و آيين هاي مختلف در طول تاريخ به وقوع پيوسته اند، از اين رو ديدگاه وي به ذات گرايي نزديک تر است.

© حقوق سایت محفوظ است