۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله ميزان عود ناخنك به دنبال جراحي با ميتومايسين C موضعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: ميزان عود ناخنك به دنبال جراحي با ميتومايسين C موضعي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناخنك
مقاله ميتومايسينC
مقاله عود ناخنك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اوجاقي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: غائبي الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ناخنک از بيماري هاي شايع چشمي که مي تواند سبب آستيگماتيسم، محدوديت ميدان بينايي و مشکلات زيبايي شود. با توجه به عود بالاي ناخنک با روش هاي معمول درماني و عدم وجود سابقه تحقيق مشابه در استان اردبيل، اين مطالعه به منظور بررسي ميزان عود ناخنک با ميتومايسين C حين عمل جراحي انجام شد.
روش کار: مطالعه از نوع توصيفي – مقطعي بود. همه مراجعين با ناخنک اوليه )از بهمن ۱۳۷۹ لغايت شهريور (۱۳۸۲ تحت عمل جراحي با ميتومايسين C موضعي قرار گرفتند. بيماران از طريق تماس يا پيگيري از منازل جهت معاينات بعد از عمل مراجعه و نتايج حاصله از نظر آماري مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ۸۳ چشم و ۸۰ بيمار تحت عمل جراحي قرار گرفتند. بيشترين شيوع در گروه سني ۳۱ – ۴۰ سال بود. بيشتر بيماران تحت جراحي يک طرفه قرار گرفته بودند و از نظر اندازه ناخنک بيشترين شيوع ۳-۴ ميليمتر بود. چهار مورد (%۴٫۸) دچار عود شده که سه مورد آن در ۲ – ۶ ماه بعد از عمل و يک مورد در دو ماه اول بعد از جراحي مشاهده شد. اندازه ناخنک در %۵۰ موارد عود يافته چهار ميلي متر و %۵۰ ديگر پنج ميليمتر بود. دو مورد گرانولوم بعد از عمل که به کورتن موضعي پاسخ نداد و با جراحي برداشته شد مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه حاضر، ميزان عود ناخنک بعد از جراحي با کمک ميتومايسين C حين عمل بسيار پايين بوده و روش فوق عارضه جدي و خطرناکي به همراه نداشته و استفاده از آن به طور معمول توصيه مي شود. ضمنا ميزان عود ناخنک با اندازه آن مرتبط است.

© حقوق سایت محفوظ است