۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله ميزان شيوع علل درد شكمي حاد در بيماران مراجعه‌ كننده به بيمارستان علي ابن ابيطالب رفسنجان در سال ۱۳۷۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۱۲ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: ميزان شيوع علل درد شكمي حاد در بيماران مراجعه‌ كننده به بيمارستان علي ابن ابيطالب رفسنجان در سال ۱۳۷۹
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد حاد شكمي
مقاله آپانديسيت
مقاله درد غير اختصاصي شكم
مقاله رنال‌ كوليك
مقاله كيست تخمدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي نسب مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شكم حاد يكي از موارد شايع مراجعه بيماران به اورژانس‌ها در تمام دنيا مي‌باشد و يكي ازعلل مهم مرگ ومير و ناتواني را در جوامع امروزي تشكيل مي‌دهد. علل شكم حاد در هر منطقه متفاوت است و دانستن اين مورد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه از انجام عمل‌هاي جراحي غير ضروري و عوارض ناخواسته ناشي از عمل جراحي جلوگيري گردد.
موادو روش‌ها: در اين مطالعه مقطعي تعداد ۸۹۷ نفر (۴۹۱ زن و ۴۰۶ مرد) از بيماراني كه به دليل درد حاد شكم به اورژانس بيمارستان مراجعه و بستري شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌گيري بصورت سرشماري در سال ۱۳۷۹ (به مدت پنج ماه) انجام و كليه بيماران تا تشخيص نهايي پيگيري شدند. بيماراني كه مشكوك بوده و در بخش تحت نظرقرار داشتند مورد معاينه مكرر قرار مي‌گرفتند. تجزيه وتحليل داده ها با استفاده از آزمون مجذور كاي انجام شد.
يافته‌ها: در اين مطالعه ۴۰۶ نفراز بيماران (۴۵درصد) مرد و ۴۹۱ نفر (۵۵درصد) زن بودند و بيشترين گروه سني مراجعه‌كننده در گروه سني ۲۰-۱۰سال بودند. مهم ترين علايم باليني به ترتيب شامل درد شكم، بي‌اشتهايي، تهوع و استفراغ بود. شايع‌ترين علت درد شكمي در مردها درد غير اختصاصي شكم (۳۹ درصد)، آپانديسيت (۳۲ درصد)، رنال‌كوليك (۱۱ درصد) و در زن ها درد غير اختصاصي شكم (۴۶ درصد)، آپانديسيت (۳۰ درصد) و كيست تخمدان (۱۳ درصد) بود. ۳۹۱ نفر (۵/۴۳ درصد) از بيماران به عمل جراحي نياز پيدا كردند و بقيه بدون نياز به عمل جراحي بهبود يافتند.
نتيجه‌گيري: درد غير اختصاصي شكم شايع ترين علت مراجعه افراد به علت درد حاد شكم است. بيشترين ميزان اشتباه تشخيصي در زنان مي‌باشد و اين موضوع اهميت معاينات دقيق فيزيكي به منظور تشخيص دقيق‌تر در زنان را نشان مي‌دهد.

© حقوق سایت محفوظ است