۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله ميزان دستيابي كارورزهاي پزشكي بيرجند به اهداف آموزشي بخش گوش، حلق و بيني از ديدگاه خودشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۱۹ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: ميزان دستيابي كارورزهاي پزشكي بيرجند به اهداف آموزشي بخش گوش، حلق و بيني از ديدگاه خودشان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارآموزي
مقاله آموزش برنامه اي
مقاله گوش و حلق شناسي
مقاله آموزش
مقاله پزشكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اراز بردي قورچايي
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي آبادي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: يكي از عوامل مهم كه آموزش را از حالت ايستا به مسيري پويا و با كيفيت سوق مي دهد، ارزشيابي است.
هدف: مطالعه به منظور تعيين ميزان دستيابي كارورزهاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند به اهداف آموزشي بخش گوش، حلق و بيني از ديدگاه خودشان انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي (ارزيابي دروني) در سال ۸۰-۱۳۷۹ بر روي تمام كارورزهاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند (۵۰ نفر) انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه داراي روايي و پايايي جمع آوري و با استفاده از آزمون آماري t تجزيه و تحليل شد.
يافته ها‍: ۳۷ نفر از شركت كنندگان (%۷۴)مرد بودند. آزمون t اختلاف آماري معني داري را بين دانشجويان مرد و زن در اداره عملي بيماران در بخش گوش، حلق و بيني نشان داد (t=1.92 و P<0.05). دانشجوياني كه علاوه بر شنيدن و ديدن مورد بيماري، به طور مستقل يا زير نظر استاد بيمار را اداره مي كردند، عملكرد بهتري داشتند. ميزان دستيابي دانشجويان كارورز به اهداف آموزشي بخش گوش، حلق و بيني خوب بود.
نتيجه گيري: فراهم كردن تسهيلات آموزشي مانند  كارگاه آموزش باليني، كارگاه مهارت هاي باليني، مركز مهارت هاي باليني و استفاده از فيلم هاي آموزشي و كار عملي زير نظر اساتيد، رسيدن به اهداف آموزشي را مطلوب تر مي نمايد. 

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است