۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله ميزان آگاهي مادارن باردار از عوامل مساعد كننده حاملگي پر خطر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در پايش از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: ميزان آگاهي مادارن باردار از عوامل مساعد كننده حاملگي پر خطر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاملگي پرخطر
مقاله آگاهي
مقاله زنان باردار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خظردوست صغري
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري زينت
جناب آقای / سرکار خانم: برنا صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: حنطوش زاده صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان آگاهي مادران باردار نسبت به عوامل مساعد کننده حاملگي پر خطر، بر روي ۴۰۷ زن باردار مراجعه کننده به اورژانس زايمان امام خميني (ره) صورت پذيرفت.
به اين منظور پرسشنامه اي تنظيم و از طريق مصاحبه تکميل گرديد. جهت ارزيابي ميزان آگاهي شرکت کنندگان در مطالعه نيز سوالاتي مطرح و براي هر سوال  4-0 امتياز در نظر گرفته شد. ۵۰٫۴ درصد مادران تحت بررسي ۲۹-۲۰ سال داشتند و ميزان تحصيلات ۳۱ درصد آنها ديپلم يا بالاتر بود . همچنين ۳۵٫۶ درصد زنان، حاملگي اول را طي مي کردند و ۷۲٫۵ آنها از مراقبت هاي حين بارداري برخوردار بودند. ۳۲۶ نفر (۸۰٫۱ درصد) نيز بارداري در سنين زير ۱۶ و بالاي ۳۵ سال را خطرناک مي دانستند.
بيش از ۹۰ درصد مادران نسبت به بيماري هاي زمينه اي قبل و حين حاملگي و نيز عادات نامناسب زمان حاملگي (مصرف سيگار، اپيوم و داروها) به عنوان عوامل مساعد کننده حاملگي پر خطر آگاهي خوبي داشتند. ميزان آگاهي خوب در مورد علايم ناگهاني حين حاملگي 7.4 درصد و در مورد سوابق مربوط به حاملگي پرخطر قبل ۱۷٫۷ درصد بود.
در مجموع ميزان آگاهي ۳۰۹ نفر (۷۵٫۹ درصد) خوب، ۹۰ نفر (۲۲٫۱ درصد) متوسط و ۸ نفر (۲درصد) ضعيف ارزيابي شد. ارتباط بين ميزان آگاهي با سطح تحصيلات مادر، تعداد حاملگي و استفاده از سيستم مراقبت هاي دوران بارداري نيز از نظر آماري معني دار بود (P=0.0001).
با توجه به اين که ۷۲٫۵ درصد افراد تحت بررسي از مراقبت هاي حين بارداري استفاده مي کردند و ارتباط معني داري نيز بين ميزان آگاهي و استفاده از اين خدمت به دست آمده، تشويق مادران باردار به استفاده از اين خدمات توسط رسانه هاي جمعي و ساير امکانات آموزشي و اطلاع رساني مفيد به نظر مي رسد.

© حقوق سایت محفوظ است