۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله ميانگين روي موجود در مو در كودكان با كوتاهي قد اپديوپاتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ميانگين روي موجود در مو در كودكان با كوتاهي قد اپديوپاتيك
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روی
مقاله كوتاهی قد
مقاله رشد
مقاله كمبود روی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالك اردستاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي پور مهين
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمبود روي، ممکن است سبب تاخير رشد و نمو و کوتاهي قد شود. هدف از اين مطالعه، مقايسه ميانگين روي موجود در مو، در کودکان دچار کوتاهي قد ايديوپاتيک با گروه شاهد است. مطالعه از نوع توصيفي – تحليلي) مي باشد و بر روي ۳۵ کودک ۴ تا ۱۷ سال، با کوتاهي قد ايديوپاتيک و مراجعه کننده به کلينيک غدد کودکان در سال ۱۳۷۹، در شهر اصفهان انجام گرديد.نمونه مو از ناحيه پشت سر گرفته شد و به آزمايشگاه مرکز راکتور مينياتوري سازمان انرژي اتمي اصفهان ارسال گرديد. و به روش فعال سازي نوتروني (NAA) روي مو اندازه گيري شد. مقدار روي، کمتر از PPm 110 بعنوان کمبود در نظر گرفته شد. ميانگين موجود در مو در گروه مورد PPm 144/752/34 و در گروه شاهد PPm 55/7738/133 بود. ميانگين موجود در مو در دختران کوتاه قد، PPm 183/1149/05 و در پسران کوتاه قد، PPm 35/4247/131بود. با توجه به نتايج بدست آمده، به نظر مي رسد، کمبود روي يک عامل مهم در ايجاد کوتاهي قد نيست و احتمالا علل ديگر (ويتامين A و ديگر عناصر کمياب)، علل ژنتيکي و عوامل ناشناخته، مطرح است که نياز به بررسي دارد.

© حقوق سایت محفوظ است