۱۳۹۵-۰۱-۰۷

مقاله موج سوم رفتاردرماني با تاکيد بر رفتاردرماني مبتني بر پذيرش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقيقات علوم رفتاري از صفحه ۳۸۳ تا ۳۹۰ منتشر شده است.
نام: موج سوم رفتاردرماني با تاکيد بر رفتاردرماني مبتني بر پذيرش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موج سوم رفتاردرماني
مقاله رفتاردرماني مبتني بر پذيرش
مقاله ذهن آگاهي
مقاله اجتناب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: باقريان سرارودي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتاردرماني هاي مبتني بر پذيرش شاخه اي از درمان هاي جديد روان شناختي مي باشد که از اصول و تکنيک هاي درمان هاي مبتني بر ذهن آگاهي استفاده مي کند. درمان هاي مبتني بر پذيرش، بر مبناي اين فرضيه روي کار آمدند که آسيب شناسي رواني با تلاش براي کنترل يا اجتناب از افکار و هيجانات منفي همراه است. اين درمان ها معتقدند افراد مبتلا به آسيب رواني در مورد هيجان هاي خود ديدگاهي انتقادي داشته و خود را بر اساس هيجان هايشان مورد قضاوت قرار مي دهند. بنابراين درصدد اجتناب از اين هيجان ها بر مي آيند و به رفتارهايي مبادرت مي ورزند تا از اين هيجان ها فرار کرده يا آن ها را کاهش دهند. اجتناب در سه سطح هيجاني، شناختي و رفتاري مي تواند نقش مهمي در تداوم آسيب رواني ايفا کند. هدف رفتاردرماني مبتني بر پذيرش، عبارت است از تغيير روابط افراد با تجارب دروني شان، کاهش اجتناب از تجارب و افزايش رفتارهاي فرد در مسيرهاي ارزشمند زندگي اش.

© حقوق سایت محفوظ است