۱۳۹۶-۰۶-۲۵

مقاله موتاسيون هاي HFE در بيماران ايراني مبتلا به هپاتيت ب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان۱۳۸۳ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۲ منتشر شده است.
نام: موتاسيون هاي HFE در بيماران ايراني مبتلا به هپاتيت ب
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HFE
مقاله موتاسيونHFE
مقاله هپاتيت B

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سندي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: غازياني طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: اديبي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: آگاه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف:تمركز اصلي تحقيقات اخير بر پيدا كردن ارتباط بين موتاسيون‌هايHFE  و هپاتيت C بخصوص در بيماران مبتلا به اضافه بار آهن بوده‌است. ما در مطالعه خود فراواني اين موتاسيون‌ها و سطح فريتين را در گروهي از بيماران مبتلا به هپاتيت ب با درجات مختلف اين بيماري و افراد سالم بررسي كرديم.
مواد و روشها: در اين مطالعه ۷۵ بيمار داراي آنتي‌ژن سطحي هپاتيتB  (HBsAg-positive)شامل ۱۸ ناقل و ۵۷ مورد مزمن بيماري و نيز ۱۹۴ فرد سالم شركت داشتند. موتاسيون‌هاي C282Y وH63D  در تمام افراد، بوسيله هضم آنزيمي محصولات PCR با كمك آنزيمهاي محدود كننده اندونوكلئاز RsaI وKsp22I ، بررسي شدند.
يافته‌ها: ۱۵ مورد بيمار (۱۳%) و ۳۱ فرد كنترل (۱۶%) براي موتاسيون H63D هتروزيگوت بودند و هيچ تفاوت معنادراي بين آنها وجود نداشت(NS) . در مورد موتاسيون ‌C282Y، سه بيمار (۴%) هتروزيگوت بودند اما در گروه كنترل موتاسيوني پيدا نشد(p<0.021)   فراواني هتروزيگوت بودن براي C282Y در گروه بيماران مزمن ۵٫۲ % بود، در حاليكه چنين موردي در گروه ناقلين وجود نداشت. در ضمن تفاوت در مورد اين اين موتاسيون در گروه بيمار و كنترل معنادار بود.(P<0.005)  از طرفي هيچ تفاوت معناداري بين گروه ناقلين و بيماران مزمن از نظر فراواني موتاسين‌هاي HFE وجود نداشت (NS) .بين ميانگين سطح فريتين در افراد داراي موتاسيون و بيماران بدون آن نيز تفاوت معناداري از نظر آماري، ملاحظه نشد.(NS)
نتيجه‌گيري: اين اطلاعات نشان ميدهند كه فراواني موتاسيون C282Y به طور قابل ملاحظه‌اي در بيماران داراي ماركرهاي سرمي هپاتيت (seropositive) B، بالاتر از افراد سالم مي‌باشد. افراد هتروزيگوت از نظر موتاسيون C282Y كه در معرض ويروس هپاتيت B قرار گرفته‌اند ممكن است در معرض ريسك بيشتري براي پايداري ويروس و يا حتي ازمان بيماري باشند.

© حقوق سایت محفوظ است