۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مهار علف هاي هرز پهن برگ در زراعت سويا با ميزان كاهش يافته و خرد شده بنتازون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۴۲ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: مهار علف هاي هرز پهن برگ در زراعت سويا با ميزان كاهش يافته و خرد شده بنتازون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاوپنبه
مقاله تاج خروس
مقاله مهار
مقاله بنتازون
مقاله مقدار كاهش يافته
مقاله سويا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: برارپور محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: اميني ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير، توجه به کشاورزي پايدار و سلامت محيط زيست موجب تلاش براي کاهش کاربرد علفکش ها شده است. لذا به منظور بررسي ميزان کاهش يافته بنتازون بر کنترل علف هاي هرز و تاثير آن بر رشد و عملکرد سويا آزمايشي در سال ۱۳۷۹ در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي ساري انجام شد. تيمارها عبارت بودند از: يک مرحله سمپاشي با مقدار توصيه شده (۰٫۸۴) و مقادير کاهش يافته ۰٫۷۵، ۰٫۵۸، ۰٫۴۲ و ۰٫۲۵ کيلوگرم ماده موثره بنتازون در دو مرحله سمپاشي با (۰٫۵۸ + ۰٫۲۵)، (۰٫۲۵±۰٫۴۲) و (۰٫۴۲ + ۰٫۴۲) کيلوگرم ماده موثره بنتازون و سه مرحله سمپاشي با (۰٫۲۵ + ۰٫۲۵ + ۰٫۲۵) کيلوگرم ماده موثره بنتازون و دو تيمار شاهد يکي با اعمال وجين و دومي بدون آن. با توجه به عملکرد سويا (تعداد غلاف و محصول) مي توان نتيجه گرفت که امکان کاهش ۳۰ درصد سم بنتازون جهت مهار گاوپنبه در سويا وجود دارد که از لحاظ کاهش هزينه توليد و آلودگي محيط زيست حائز اهميت مي باشد. مقادير کاهش يافته بنتازون در چند نوبت سمپاشي توانست همانند ميزان توصيه شده، گاوپنبه را به ميزان ۹۰درصد کنترل نمايد ميزان کاهش يافته بنتازون در سه نوبت سمپاشي با (۰٫۲۵+۰٫۲۵+۰٫۲۵) کيلوگرم ماده موثره بنتازون نه تنها از لحاظ درصد مهار گاوپنبه بلکه از نظر توليد محصول سويا به ميزان توصيه شده اختلاف معني داري نداشت.

© حقوق سایت محفوظ است