۱۳۹۵-۰۱-۱۹

مقاله مهارت هاي مطالعه رياضي و مهمترين پيش بيني کننده هاي موفقيت تحصيلي دانشجويان در رياضيات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۶۵ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مهارت هاي مطالعه رياضي و مهمترين پيش بيني کننده هاي موفقيت تحصيلي دانشجويان در رياضيات
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي مطالعه رياضي
مقاله موفقيت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان فر محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف بررسي مهارت هاي مطالعه رياضي در موفقيت تحصيلي دانشجويان در واحد هاي رياضي، يک نمونه ۲۳۷ نفري از دانشجويان درس رياضي عمومي ۲ رشته هاي علوم پايه دانشگاه شهيد باهنر کرمان، به روش تصادفي ساده انتخاب و پرسشنامه مهارتهاي مطالعه رياضي، حاوي ۳۷ سوال،متشکل از ۶ خرده آزمون بر روي آزمودني ها اجرا گرديد. در ادامه ضريب همبستگي ميان نمرات حاصل از پرسشنامه و هريک از خرده آزمونها با نمره رياضي عمومي ۱ که در اين پژوهش به عنوان ملاک موفقيت تحصيلي رياضي دانشجويان در نظر گرفته شده بود، محاسبه گرديد. اجراي رگرسيون چند متغيري (روش ورود) نشان داد که راهبرد هاي امتحان دادن، راهبرد هاي يادگيري و انگيزش به ترتيب مي توانند به نحو بالايي موفقيت تحصيلي دانشجويان را در رياضي پيش بيني کنند. همچنين در اين پژوهش پيش بيني کننده هاي موفقيت تحصيلي بر اساس جنسيت مشخص شدند. نتايج نشان داد که در پسران، انگيزش، راهبرد هاي يادگيري و راهبردهاي امتحان دادن و در دختران، راهبردهاي امتحان دادن، راهبردهاي يادگيري و راهبردهاي يادداشت برداري از بهترين پيش بيني کننده هاي موفقيت تحصيلي در رياضيات مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است