۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله مهاجرت و سالخوردگي جمعيت روستايي ايران: چالشي فراروي توسعه پايدار روستايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۱۳۳ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: مهاجرت و سالخوردگي جمعيت روستايي ايران: چالشي فراروي توسعه پايدار روستايي
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاجرت روستايي
مقاله سالخوردگي
مقاله جمعيت
مقاله شهرنشيني
مقاله بخش کشاورزي
مقاله توسعه پايدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقديسي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي شاپورآبادي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار حاضر که با روش اسنادي و بر پايه تحليل ثانويه داده هاي حاصل از سرشماري هاي عمومي نفوس و مسکن مرکز آمار ايران انجام گرفته، برآن است تا تحليل مهاجرت هاي روستايي و تاثيرات اين عامل بر سالخوردگي جمعيت روستايي و همچنين، سالخوردگي شاغلان بخش کشاورزي در ايران و پيامدها آن را بررسي کند. يافته ها نشان داده است که مهاجرت از روستا به شهر، از مهمترين دلايل سالخوردگي جمعيت روستايي در ايران است. افزون بر اين، طي مدت زمان سال هاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵، شاغلان بخش کشاورزي حدود ۵٫۷ سال مسن تر شده اند، در حالي که کل شاغلان تنها ۲٫۲ سال مسن تر شده اند.نتايج اين بررسي، يکي از مهمترين چالش هاي توسعه روستايي از ديدگاه توسعه پايدار در ايران را مهاجرت نيروي انساني از نواحي روستايي مي داند که موجب تضعيف اقتصاد و فرهنگ روستايي و پيرتر شدن شاغلان کشاورزي شده و موجب شده است که فضاهاي روستايي وضعيت ناپايداري را نشان دهند.

© حقوق سایت محفوظ است