۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله ممنوعيت شكنجه در حقوق اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۰ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۲ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: ممنوعيت شكنجه در حقوق اسلام
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شكنجه
مقاله حقوق اسلام
مقاله حقوق بشر
مقاله مستخدمين و مأموران دولتي
مقاله انگيزه
مقاله اقرار
مقاله متهم
مقاله بزه ديده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محمدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تدوين اين مقاله تبيين مفهوم شكنجه و ارزيابي موضع حقوق اسلام به عنوان منبع مورد الهام قانونگذار ايراني نسبت به اين جرم است.
در اين مطالعه ضمن توجه به موقعيت برجسته منزلت انساني در معرفت ديني، كه بسياري از تأسيسات حقوق اسلامي را تحت تأثير قرار داده است، تلاش شده است تا ديدگاههاي به ظاهر متغايري كه برخي فقهاي اسلامي درباره ممنوعيت شكنجه مطرح كرده اند بررسي گردد. نتايج اين ارزيابي، حاكي از توقف جواز هر گونه تعذيب غير، بر احراز موجبات مشروعيت آن، در چارچوب قواعد حقوق اسلام است.
همچنين در راستاي حمايت از حقوق بزه ديده در برابر شكنجه گران، نفي اظهارات و اعتبار رفتارهاي منبعث از تعذيب نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است