۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله ممانهاي گرانشي خورشيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۷۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: ممانهاي گرانشي خورشيد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خورشيد
مقاله دوران خورشيد
مقاله ممانهاي گرانشي
مقاله مكانيك سماوي
مقاله نسبيت عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عجب شيري زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تا کنون ممانهاي چند قطبي خورشيد کاملا شناخته نشده است. از نظر تئوري مشکل اساسي به خاطر دوران ديفرانسيلي خورشيد است که بنابر آن، اندازه سرعت چرخش در سطح و عمقهاي خورشيد متفاوت است. از نظر رصدي، نمي توان مستقيما اين ممانهاي چند قطبي را اندازه گيري کرد. پيشرفتهاي اخير لرزه شناسي خورشيد، وجود يک دوران ديفرانسيلي شعاعي در لايه اي نازک واقع در مجاورت سطح (تاچولين) را اثبات مي کنند. با استفاده از تئوري ستاره هاي چرخان، تحليل اثر اين گراديانهاي زيرسطحي در ممانهاي گرانشي اساسي J2 و J4 امکان پذير مي گردد. در اين مقاله، ابتدا مقادير J2 و J4 با در نظر گرفتن گراديان شعاعي چرخش را محاسبه کرده و سپس مقادير به دست آمده با مقادير موجود مقايسه و يک ديد کاملتري ارايه خواهد شد. بعضي نتايج اختر فيزيکي به خصوص در مورد پارامترهاي نسبيتي فرانيوتني بيان خواهد شد. نهايتا چگونگي تجارب فضايي ) پروازهاي با بالن SDC،Beppi Colombo، GoffNG، Gaia و…( در مورد تعيين پارامترهاي اساسي توضيح داده خواهد شد.

© حقوق سایت محفوظ است